dinsdag 3 april 2012

Mensenhandelslachtofferrichtlijn 2004/81/EG

Regeling
Council Directive 2004/81/EC of 29 April 2004 on the residence permit issued to third-country nationals who are victims of trafficking in human beings or who have been the subject of an action to facilitate illegal immigration, who cooperate with the competent authorities

Rechtsgrond = met name op artikel 63(1)(3)
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
a) voorwaarden voor toegang en verblijf en normen voor de procedures voor de afgifte door de lidstaten van langlopende visa en verblijfstitels, met name met het oog op gezinshereniging;
b) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van repatriƫring van illegaal verblijvende personen;

Totstandkoming
[CieMonitoring of the decisionmaking process between institutions
[RaadPublic Register of Council Documents
[EPThe Legislative Observatory
[NP]

Implementatie
Vreemdelingencirculaire [B9?]

Rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Zoeken
Academia.edu
Google scholar
IngentaConnect
NARCIS

Zie ook
hier

Geen opmerkingen:

Een reactie posten