maandag 26 maart 2012

Biometrieverordening 2252/2004

regeling
Council Regulation (EC) No 2252/2004 of 13 December 2004 on standards for security features and biometrics in passports and travel documents issued by Member States

rechtsgrondslag = (met name) artikel 62, lid 2, onder a) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
2. maatregelen inzake het overschrijden van de buitengrenzen van de lidstaten, houdende:
a) normen en procedures die de lidstaten bij de uitvoering van personencontroles aan die grenzen in acht moeten nemen;
(...)

totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory

'implementatie'

zie ook
[Beleid] Reisdocumenten
Kamervragen met antwoord
EURLEX

privacy
College Bescherming Persoonsgegevens
Council of Europe Data protection
European Union Data protection


kwelpunten

rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

& verder
Google scholar
IngentaConnect

Geen opmerkingen:

Een reactie posten