maandag 26 maart 2012

Terugkeerrichtlijn 2008/115/EG

Regeling
Directive 2008/115/EC of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on common standards and procedures in Member States for returning illegally staying third-country nationals

Rechtsgrondslag = (met name) artikel 63, lid 3, onder b) VEG
Binnen een termijn van vijf jaar na de inwerkingtreding van het Verdrag van Amsterdam neemt de Raad volgens de procedure van artikel 67 de volgende maatregelen aan:
(...)
3. maatregelen inzake immigratiebeleid op de volgende gebieden:
(...)
b) illegale immigratie en illegaal verblijf, met inbegrip van repatriƫring van illegaal verblijvende personen;
(...)
Door de Raad uit hoofde van de punten 3 en 4 aangenomen maatregelen beletten niet dat een lidstaat op de betrokken gebieden nationale bepalingen handhaaft of vaststelt welke met dit Verdrag en met internationale overeenkomsten verenigbaar zijn.
(...)

Totstandkoming
[Cie] Monitoring of the decisionmaking process between institutions
[Raad] Public Register of Council Documents
[EP] The Legislative Observatory
[NP] Legislative database

Implementatie
Parlementaire geschiedenis nr 32420
Vreemdelingenwet
Vreemdelingenbesluit
Voorschrift Vreemdelingen
Vreemdelingencirculaire

Rechtspraak
EU Hof van Justitie
Afdeling Bestuursrechtspraak Raad van State
Rechtspraak.nl

Literatuur &zo
Google scholar
IngentaConnect

EU Immigration an Asylum Law, Commentary on EU Regulations and Directives, edited by Kay Hailbronner, 2010, ISBN 9781849460750, p 1489-1552 [zie ook hier]
The Returns Directive: Central Themes, Problem Issues, and Implementation in Selected Member States, edited by Karin Zwaan, ISBN 9789058506634

In de 'Bibliographic notice' van arresten van het EU Hof van Justitie in EURLEX Database staan  tegenwoordig ook verwijzingen naar literatuur vermeld, zie bijvoorbeeld hier en hier

Overnameovereenkomsten
EU-3elanden
Benelux-3elanden & lidstaten (geldend op 13 januari 2009)

Zie ook

EURLEX
Vreemdelingenbeleid
Parlementaire vragen [NP , EP]

Handig
Detention in Europe

Geen opmerkingen:

Een reactie posten