maandag 26 maart 2012

VWEU

Het Verdrag Betreffende de Werking van de Europese Unie
Deel 1     De Beginselen
Deel 2     Non-Discriminatie en Burgerschap van de Unie
Deel 3     Het Beleid en Intern Optreden van de Unie
Deel 4     De Associatie van de Landen en Gebieden Overzee
Deel 5     Extern Optreden van de Unie
Deel 6     Institutionele en Financiële Bepalingen
Deel 7    Algemene en Slotbepalingen

Deel 3    Het Beleid en Intern Optreden van de Unie
Titel 1    De Interne Markt
Titel 2    Het Vrije Verkeer van Goederen
Titel 3    Landbouw en Visserij
Titel 4    Het Vrije Verkeer van Goederen, Diensten en kapitaal
Titel 5    De Ruimte van Vrijheid Veiligheid en Recht
Titel 6    Vervoer
Titel 7    Gemeenschappelijke Regels Betreffende de Mededing , de Belastingen en de Onderlinge Aanpassing van Wetgevingen
Titel 8    Economisch en Monetair Beleid
Titel 9    Werkgelegenheid
Titel 10  Sociale Politie
Titel 11  Het Europees Sociaal Fonds
Titel 12  Onderwijs, beroepsopleiding, Jeugd en Sport
Titel 13  Cultuur
Titel 14  Volksgezondheid
Titel 15  Consumentenbescherming
Titel 16  Transeuropese Netwerken
Titel 17  Industrie
Titel 18  Economische, Sociale en Territoriale Samenhang
Titel 19  Onderzoek en Technologische Ontwikkeling en Ruimte
Titel 20  Milieu
Titel 21  Energie
Titel 22  Toerisme
Titel 23  Civiel Bescherming
Titel 24  Administratieve samenwerking

Titel 5 De Ruimte van Vrijheid Veiligheid en Recht
Hoofdstuk 1  Algemene Bepalingen
Hoofdstuk 2  beleid Inzake Grenscontroles, Asiel en Immigratie
Hoofdstuk 3  Justitiële Samenwerking in Burgerlijke Zaken
Hoofdstuk 4  Justitiële Samenwerking in Strafzaken
Hoofdstuk 5  Politiële Samenwerking

Geen opmerkingen:

Een reactie posten